top of page

Luisterfietstocht

Colofon

- Inhoud, redactie, beeldredactie en vormgeving: Jorely Bogaert en Hannes Pieters

- Eindredactie: Cultuurregio Leie Schelde

- Audio: Nick Hollevoet (stem), Popcollege Oudenaarde (opname)  

- Begeleiding: Cultuurregio Leie Schelde, Instituut voor Publieksgeschiedenis (UGent)

- Communicatie: Stad Deinze, VVV Leiestreek, Gemeente Zulte, Cultuurregio Leie Schelde

 

Met dank aan: Luc Bauters (heemkring Dunsa, Provincie Oost-Vlaanderen), Lieselot Cornelis (ETWIE), Stefaan De Groote (heemkring Het Land van Nevele), Eva Devooght (Stad Deinze), Arthur Verhegge (Stad Deinze, VVV Leiestreek), Kjell Dursin (Filliers Distillery), Wim Lammertijn (mudel), Ann Meirhaeghe (mudel), Luc Levrau (Cultuur Machelen-aan-de-Leie), Bram Wiercx (FARO)

 

De redactie heeft er naar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden na te streven. Indien u meent dat voor een bepaald beeld het auteursrecht van de maker of zijn/haar erfgenamen werd geschonden, neem dan contact op via info@cultuurregioleieschelde.be.

bottom of page